Home / Obres / Cançons per a infants

Lliuraments en 24h-72h (Península laborables)

Cançons per a infants

Voz y Piano

BLANCAFORT, Manuel

Reg.: B.4081

18,50 €
P.V.P. (IVA inclòs 4%) Afegir a la cistella

 • Arranjaments: VILLALBA, Miquel
 • Formació: Duos: Amb piano; Amb veu.
 • Gèneres: Clàssica / contemporània: Arranjaments i transcripcions; Vocal; Cambra.
  Infantils / Juvenils: Cançons.
 • Idioma: Catalán
 • Idioma del comentari: Català/English/Castellano
 • Suport: Partitura
 • Nivell de dificultat: Mitjà-alt
 • Època: 1a meitat s. XX
 • Editorial: Editorial Boileau
 • Núm. de pàgines: 24
 • Mesura: 31,00 x 23,00 cm
 • Durada: 4'00
 • ISMN: 979-0-3503-4276-9
 • Disponible en digital: No
 • Disponible en lloguer: No

1. S’ha perdut un anell (1918)

Aquesta petita peça fou escrita originalment per a piano sol i és la que enceta el recull “Jocs i danses al camp”, compost entre els anys 1918 i 1920. Els sis números que formen aquest cicle no duen cap títol específi c, simplement segueixen un ordre numèric. No obstant això, en cinc d’ells Blancafort anota en el manuscrit original un breu epígraf que suggereix la idea o pensament que l’ha inspirat. Algunes d’aquestes idees germinals donaran lloc posteriorment a un text més extens, en forma de petit poema independent de la música, en el qual el compositor hi desenvoluparà el contingut i que encaixa perfectament amb la melodia corresponent. En aquest sentit, per a la peça que ens ocupa s’ha optat per posar com a títol la primera línia de l’epígraf que l’acompanya, s’ha afegit el text complet sota la melodia principal, se n’ha adaptat l’acompanyament tot respectant la notació original i s’han conservat dues breus intervencions pianístiques a manera d’interludi (“Mogut”) i postludi (“Amb alegria”).

Com a font principal s’ha fet servir el manuscrit hològraf a tinta conservat en el Fons Manuel Blancafort de la Biblioteca de Catalunya i que duu la referència M. 4888/12. Aquest manuscrit és signifi cativament diferent de la versió fi nalment publicada per Unión Musical Española el 1926 i posa de manifest l’enorme riquesa creativa del jove compositor.

2. Cant per anar a la guerra (1919)

Aquesta peça, com l’anterior, forma part del recull “Jocs i danses al camp” i ocupa el cinquè lloc de la col·lecció. En ella hi trobem igualment un epígraf i un petit poema, afegit posteriorment a llapis, que amplia la idea original. En aquest cas, s’ha posat com a títol el que suggereix el mateix compositor a la capçalera del manuscrit (“Cant per anar a la guerra”), s’ha col·locat la lletra segons encaixava de forma natural en la música i se n’ha adaptat l’acompanyament pianístic tot respectant l’escriptura original.

Com a font principal s’ha fet servir el manuscrit hològraf a tinta conservat en el Fons Manuel Blancafort de la Biblioteca de Catalunya i que duu la referència M. 4888/13. Aquest manuscrit presenta algunes diferències amb la versió publicada per Unión Musical Española, sobretot pel que fa a les indicacions de tempo i caràcter, que s’han incorporat a la present edició ja que aporten suggeridores indicacions interpretatives.

3. El bon Jesuset (1943)

Aquesta obra és una adaptació per a veu i piano de la sisena peça del recull “Cançons de muntanya”, original per a piano sol. Va ser arranjada l’any 1943 molt probablement per Gabriel Blancafort, fi ll del compositor, que malgrat la seva joventut (14-15 anys) ja mostrava una gran aptitud per a fer adaptacions i arranjaments de les obres del seu pare. El manuscrit hològraf que conserva la família, i en el qual es basa la present edició, reforça aquesta hipòtesi degut a l’escriptura i la grafi a musical infantívoles que s’hi observa. La lletra és del mateix Gabriel i es tracta d’una nadala que circulava per la família Blancafort i que s’havia fet molt popular entre els seus membres. Miquel Villalba i Auñón, desembre de 2021 Cabrera d’Anoia

1. S‘ha perdut un anell                                                                                               

2. Cant per anar a la guerra                                                                                       

3. El bon Jesuset

Kit Digital