Home / Obres / Piano Vol. 2

Lliuraments en 24h-72h (Península laborables)

Piano Vol. 2

Piano

CASALS, Pau; CASALS, Pablo

Reg.: BC0006

23,00 €
P.V.P. (IVA inclòs 4%) Afegir a la cistella

 • Arranjaments: CAMELL, Jordi
 • Revisió: CAMELL, Jordi; CASALS ISTOMIN, Marta
 • Formació: Solo.
 • Gèneres: Clàssica / contemporània: Solos.
  Música folklòrica / Popular: Sardanes.
 • Suport: Partitura
 • Nivell de dificultat: Mitjà
 • Època: 1a meitat s. XX
 • Editorial: Editorial Boileau
 • Col·lecció: Pau Casals
 • Núm. de pàgines: 80
 • Mesura: 31,00 x 23,00 cm
 • Durada: 57'40"
 • ISBN: 978-84-8020-907-6
 • ISMN: 979-0-3503-0852-9
 • Disponible en digital: No
 • Disponible en lloguer: No

II.A-1 Cançó de bressol I 
Partitura de quatre pàgines manuscrites que porta la següent dedicatòria: “A la meva filloleta Maria Helena Tharrats, pels seus primers reis, Pau Casals” i és també coneguda pel subtítol Somni de l’infant. Està escrita en la tonalitat de La menor amb abundants alteracions que creen un entorn tonal ric i variat, també en l’aspecte rítmic, jugant amb els compassos 9/8 i 6/8 amb la peculiaritat d’emprar dosets en compàs ternari i cinquets en compàs binari. Acaba amb la signatura “5. Gener 1935”. Maria Helena Tharrats i Vidal era filla de l’amic de Casals Joan-Josep Tharrats i Vilà (Girona,1886-Barcelona, 1975) i germana del pintor Joan-Josep Tharrats (1918-2001).

II.A-2 Cançó de bressol II 
Obra en Sol Major i compàs 2/4 sobre una línia melòdica senzilla i amable i un acompanyament apropiat a aquests valors. Existeixen dos manuscrits, un de dues pàgines amb el títol de “Cançó de bressol” acabat amb la signatura “Prades, 22 de desembre 1942. Per la meva nena estimada” i un altre de tres pàgines amb la dedicatòria “A la Mariona Alavedra, pel seu Noël” amb la mateixa música. Porta la signatura “Prades, 22 de desembre 1942”. Està clar que l’obra fou escrita per a la filla de Joan Alavedra en un moment de franca companyia a l’exili de postguerra.

II.A-3 Cor de pastors 
Breu partitura per a piano de dues planes amb un dels temes (lleugerament modificat) que passà a formar part, convenientment orquestrada, de la seva obra més complexa, El pessebre. Naturalment, té textura coral a quatre veus i posa en evidència que en aquelles dates Casals ja treballava en la seva magna obra simfònico-coral. Porta el títol de Cor de pastors Nadal 1942. A l’estimat Macianet i està escrita en la tonalitat de Mi bemoll Major i compàs de 6/8. Segueix un disseny esquemàtic negra-corxera/negra-corxera i modula de Mi bemoll Major a Si bemoll Major amb retorn a Mi bemoll Major, un final en diminuendo i valors llargs. És una peça senzilla com l’anterior pensada per a ús dels dedicataris. Acaba amb la signatura “Prades, 24 de Desembre 1942”. 

II.A-4 Poema de bressol
Obra per a piano amb la dedicatòria “A la Sra. Rita Casals de Güell en la naixença de la seva filleta Anna Maria”. Està en la tonalitat de La menor i compàs 4/4.  La primera secció, de factura molt senzilla, realitza una lleugera modulació a La Major sobre un tema lent; la segona secció en pianíssim es desenvolupa sobre jocs de corxeres seguides, també alternant La menor i La Major; la tercera secció “poc més lent” juga amb acords de negres i modulacions ocasionals; finalment, la darrera secció recorre a valors llargs i arpegiats, “rallentando” amb un final arpegiat i  en pianíssimo. Porta la signatura “Prades Octubre 1943”. 

II.A-5 Prélude
A la portada del manuscrit de vuit pàgines hi ha la indicació “Prélude pour piano”, la data “Prades 15 août 1943” i la dedicatòria “À Madame Charles Lafabrègue”. Es tracta d’una obra en la tonalitat inicial de La menor i compàs 2/4 que porta la indicació d’Andante i que presenta un desenvolupament vertical característic. L’obra està concebuda en diverses seccions, una primera que té un disseny d’acords de negres en 2/4, alguns en arpegiat i cromatisme de transició; una segona secció “poco più mosso” on dominen les corxeres “legato”, amb un crescendo “appassionato” que du a arpegis de la mà esquerra sobre acords cromàtics de la dreta, alguns impossibles. La darrera secció torna a ser lenta, on destaca el cant acompanyat d’arpegis que duen al final. Porta la data de finalització “Prades 1946”. 

II.A-6 Alla menuetto 
Obra breu per a piano de dues pàgines i mitja en la tonalitat de Mi Major amb un segon tema en La Major que retorna al “da capo” en compàs 3/4. Segueix una textura habitual en el compositor amb abundants alteracions que creen un entorn harmònic suggerent i, com indica el seu títol, presenta un caire elegant propi d’una obra de temàtica de dansa. Al final no porta signatura [1955]. Es tracta d’una obra que manté al llarg del discurs l’esquema de tres negres, negra i quatre o sis corxeres; en qualsevol cas, amb un ritme ternari evident. A partir del compàs 63 canvia la tonalitat a La Major i llavors la mà esquerra juga amb figures de tres corxeres en tresets mentre la mà dreta segueix amb les figures de dues corxeres. La partitura està dedicada a Miecislaw Horzowski (1892-1993) fou un pianista precoç que meravellà els barcelonins, i, en especial, Joan Maragall, en la seva visita a Barcelona per oferir un concert el gener de 1906. Compartí una gran amistat amb Pau Casals al llarg de llurs respectives i llargues vides.

I.A-11 Festívola 
La partitura original, un manuscrit de dinou pàgines, indica en la portada “Festívola, Sardana per cobla, Estrenada el dia de Santa Agna (26 de juliol) per la Cobla Olotina”. Comença en la tonalitat de Fa Major i compàs 2/4 i manté l’estructura habitual en el gènere; harmònicament és molt blanca, amb alguna modulació ocasional a Si bemoll major. Va ser editada per Musical Emporium i no porta signatura [1909]. Hi ha un manuscrit de quatre pàgines amb la reducció per a piano editada per J. M. Llobet amb el segell de “Beneficencia Vendrell” que tampoc porta signatura. Es tracta d’una sardana ballable amb curts (els primers 39 compassos) i llargs (la resta fins al 161). 

II.D-1 Sardana “melodia Pelegrí” 
La partitura manuscrita, de tres pàgines, porta la següent indicació: “De la part melòdica d’aquesta sardana n’és autor ‘El Pelegrí’, el graller famós mig segle enrera. Coordinada i armonisada per P.C”. Comença amb un toc de solista que presenta el tema “Pelegrí” en 6/8 i tonalitat de Fa Major; a continuació modula a Si bemoll Major evocant lleugerament el tema, amb derivacions cap a Re Major, Si menor, Si Major o, excepcionalment, Re sostingut Major. En la partitura no hi ha indicacions de llargs i curts. Porta la signatura “Sept. 1927”.

II.D-3a Sardana Sant Martí del Canigó
Manuscrit de quatre pàgines amb la sardana per a piano en la tonalitat de Do Major i compàs 2/4 que forma part de l’obra El misteri del sant. Sardana senzilla i molt popular sense cap complicació interpretativa. Els compassos inicials, els curts, evoquen, segons indicació de la partitura, un toc de campanes. La segona part, els llargs, està construïda sobre els acords bàsics de La menor i Mi Major. Porta la dedicatòria “A la meva nena estimada”  que, per la versió per a orquestra de cambra, sabem que era la nena Maria de la Pau Tortelier, filla del violoncel·lista Paul Tortelier (1914-1990). Clou amb la signatura “Prades 24 Février 1943”.

II.D-4Sardana en Do Major 
Manuscrit de quatre pàgines amb el títol Sardana, en la tonalitat de Do Major i compàs 2/4. No se’n coneix edició i probablement fos un esborrany per una sardana que el compositor no va arribar a arranjar. Comença amb un unisò rítmic de les dues mans, que deriva en un final sonor i ample marcat a la partitura amb accents i un gran creixent. Composta a l’exili i dedicada a “la pétite Michèlle Puig”, porta la signatura final de “Prades Noël 1943”.

ANNEX
Variacions Cor de Pastors 

El revisor d’aquesta edició, Jordi Camell, ha compost aquesta obra inspirada en l’original de Pau Casals. Es tracta d’una recreació més virtuosística, en alguns casos reharmonitzada, on Camell ret tribut al músic i compositor del qual ha enregistrat tota l’obra per a piano. 
 

Cançó de bressol I (3'18")
Cançó de bressol II (1'35")
Cor de pastors (2'42")
Poema de bressol (6'13")
Prélude (5'30")
Alla Menuetto (6'45")
Sardana Festívola (7'00")
Sardana "melodia Pelegrí" (6'00")
Sardana Sant Martí del Canigó (6'53")
Sardana en Do Major (6'50")
Annex: Variacions
Cor de pastors (3'00")

Kit Digital