Home / Obres / Piano, Vol. 1

Lliuraments en 24h-72h (Península laborables)

Piano, Vol. 1

Piano

CASALS, Pau; CASALS, Pablo

Reg.: BC0005

23,00 €
P.V.P. (IVA inclòs 4%) Afegir a la cistella

 • Revisió: CASALS ISTOMIN, Marta
 • Formació: Solo.
 • Gèneres: Clàssica / contemporània: Solos.
 • Idioma del comentari: Català/English/Castellano
 • Suport: Partitura
 • Nivell de dificultat: Mitjà
 • Època: Romanticisme
 • Editorial: Editorial Boileau
 • Col·lecció: Pau Casals
 • Núm. de pàgines: 72
 • Mesura: 31,00 x 23,00 cm
 • Durada: 35'00"
 • ISBN: 978-84-8020-906-9
 • ISMN: 979-0-3503-0851-2
 • Disponible en digital: No
 • Disponible en lloguer: No

Malgrat la decidida vocació pel violoncel, que va estudiar i va començar a tocar amb singular personalitat, Pau Casals, com la major part dels creadors amb ambició, escrivien al piano i per al piano per ser aquest l’instrument didàctic per excel·lència, que resumeix la visió completa del procés creatiu. Fos per a instrument sol o per a piano acompanyant d’altres instruments solistes, qualsevol creador treballava habitualment en el piano. No està documentada una formació sistemàtica de Casals sobre aquest instrument, fet, d’altra banda, més habitual que en l’actualitat, però donades les seves qualitats tímbriques i combinatòries resultava especialment atractiu per fer-hi provatures i composicions de diferent volada.

La primera composició per a piano escrita a la seva vida té un destinatari conegut i un objectiu evident, l’esposa de Guillermo Morphy y Ferriz de Guzmán, (Madrid, 1836-1899), conegut per Conde Morphy, personatge distingit de la cort, historiador, pedagog, compositor d’òperes com Lizzie i, sobretot, conseller cultural d’Alfons XII i de la Reina Regent Maria Cristina. Gràcies a la seva clarividència i sentit del mecenatge, futurs músics com Bretón, Albèniz o el mateix Casals -precisament, per consell d’Albèniz- van rebre un decisiu suport en llurs carreres. Dedicar una obra al benefactor, ni que fos un producte primerenc i per a un instrument que no era el seu principal no deixa de ser un detall de cordialitat envers el seu protector.

En general, les obres per a piano de Casals contingudes en aquest primer volum pertanyen a una època molt primerenca del compositor i no són especialment complexes. La seva major part són obres de caràcter divers, pròximes a la música de saló, que presenten l’aspecte d’entreteniments creatius caracteritzats per un llenguatge bàsicament tonal i transparent en què hi sovinteja la tendència a modular a tonalitats pròximes, més com a recurs expressiu momentani que com a procediment evolutiu estructural. Evidencien la manca de treball sistemàtic sobre l’instrument i també els llocs comuns de la composició pianística del seu temps. En algunes obres, el fil pianístic es trenca: les obres no tenen l’empenta de productes finalitzats: l’aparició ocasional d’acords de digitació dificultosa o irrealitzable fa pensar en intencions més pròximes a la provatura que no pas a productes destinats a l’ús interpretatiu ordinari. Però no totes aquestes obres pianístiques són circumstancials. Al costat de les que tenen un caràcter de música de saló hi figuren algunes amb una incipient voluntat de major compromís, com, per exemple, els tres “Preludis orgànics”, articulats entre ells, amb una pretensió més projectiva.

I.A-1 Balada 

Obra en dues parts, la primera en Fa menor i Re bemoll Major i en compàs ¾ i la segona en Re Major, i en compas 6/8. Hi predomina el treball en tresets que proporciona a l’obra un aire viu i un tractament cromàtic colorístic. El manuscrit original comprèn quatre pàgines i hi figura la dedicatòria “A la Excma. Sra. Condesa de Morphy”, l’esposa del seu benefactor el Comte de Morphy. Com és habitual en l’autor, porta la data de finalització al final del manuscrit “Madrid, 4 de octubre de 1893”. El títol de “Balada” podria induir a creure que es tracta d’una obra lenta i contemplativa però requereix ser interpretada amb aire viu que la fa més comprensible.

I.A-2 Allegro en Fa sostenido menor 

Obra pianística en la tonalitat de Fa sostingut menor, com el seu títol indica, i compàs de 2/4 sobre figures de corxeres en treset en la primera part i en compàs 6/8, molt distint a la segona. Després d’aquesta es torna al primer temps amb una cadència final. Comprèn sis pàgines manuscrites i una textura que aparenta ser un esbós d’una obra vocal o l’acompanyament d’un altre instrument, corroborat per l’existència d’un pentagrama en blanc al llarg de tota l’obra. Al final ve datada amb “Madrid, 6 d’octubre de 1893”. És una obra primerenca d’aspecte merament ornamental, que en alguns moments presenta acords impossibles d’executar, amb interessants elements per desenvolupar com el tema inicial, ànima de la resta de l’obra. 

I.A-3 Quatre romances sense paraules

Dedicada “A la Sra. Dolores de Alsina”, conté quatre apartats; el primer en La menor i compàs 3/8, presenta un caràcter líric gràcies a una sonoritat evocativa; el segon en Fa Major i en el mateix compàs, amb l’anotació de “Tempo giusto” segueix una melodia clara amb un acompanyament més dens; el tercer en la tonalitat de La Major i compàs 6/8 torna al lirisme i a la melodia cantabile i el quart en Fa sostingut menor i compàs 4/4, sota la indicació de “Moderato”, presenta un caràcter narratiu. El manuscrit consta de vuit pàgines signades al final amb la indicació “Madrid 1894”.

I.A-4 Primer preludi orgànic 

Obra pianística en la tonalitat de Do menor i compàs ¾ de tres pàgines manuscrites i una textura més compromesa que les obres de la mateixa època, que porta la signatura “20 de febrero 1895. Madrid”. No està documentada la intenció del títol referit al complex concepte d’“orgànic” en l’àmbit musical. Tal volta la clau rau en l’aire barroc que presenta, amb un doll de cromatisme que recorda les maneres de Bach i dóna lloc a una obra densa i més complexa que la majoria.

I.A-5 Petita masurca

Dedicada “A mi querida amiga y distinguida concertista, srta. Ma. Luisa Ritter”, és una obra de quatre pàgines manuscrites en la tonalitat de Fa menor i compàs 3/4 amb un tractament cromàtic ocasional que enriqueix la gamma sonora. Conclou amb la signatura “Madrid, junio 1895”. Té una estructura repetitiva i un aire graciós propi del gènere de la música de saló amb un nucli senzill i certa complexitat en el desenvolupament de l’obra

I.A-6 Instantánea 

Breu obra d’una pàgina manuscrita en la tonalitat de Fa sostingut Major i compàs de 2/4 amb dissenys de tresets que el converteixen en un 6/8 real. Al final apareix la signatura “Sans. Septiembre 1895”. El tractament de grans acords desenvolupats porta a una obra de caràcter improvisat, com si es tractés d’un moment 
musical.

I.A-7 Segon preludi orgànic 

Escrita en la tonalitat de Fa menor i compàs de 4/4, comprèn tres pàgines manuscrites. Amb textura senzilla, resulta més quadrada que el primer preludi i juga amb el tremolo organístic per construir una obra que presenta aires d’estudi. Finalitza amb la signatura “París. Noviembre 1895”. 

I.A-8 Pàgina íntima 

Obra breu d’una pàgina i mitja manuscrites en la tonalitat de La bemoll Major i compàs 4/4, amb la indicació de A Consuelito “Página íntima” i la indicació de “Muy agitado”. És una breu obra de certa complexitat textural que conclou amb la signatura “12ss.16 -Enero 1898- Barcelona”.

I.A-9 Tercer preludi orgànic 

Obra en Do Major i compàs ¾, de major durada que les altres dues que formen part de la sèrie, vuit pàgines manuscrites, que presenta en la seva part central una textura de valors llargs i cromatisme intens que fan pensar en un joc de sonoritats propi d’una destinació organística si bé no hi conté indicacions pròpies d’aquest instrument. Acaba amb la signatura “Barcelona, Julio 1898”

Balada (5'26")
Allegro en Fa sostenido menor (4'23")
Quatre romances sense paraules (8'00")
Primer preludi orgànic (3'35")
Petita masurca de saló (3'33")
Instantánea (0'52")
Segon preludi orgànic (1'53")
Pàgina íntima (1'24")
Tercer preludi orgànic (5'44")

Kit Digital