Home / Obres / El lenguaje de la Armonía

Lliuraments en 24h-72h (Península laborables)

El lenguaje de la Armonía

Libro de ejercicios

Armonía

VERGÉS, Lluís

Reg.: B.3532

26,25 €
P.V.P. (IVA inclòs 4%) Afegir a la cistella

 • Gèneres: Educació musical: Harmonia.
  Música moderna: Blues; Jazz.
 • Idioma: Español / Castellano
 • Idioma del comentari: Castellano
 • Suport: Libro+cd/dvd
 • Nivell de dificultat: Mitjà-alt
 • Època: 2a meitat s. XX - XXI
 • Editorial: Editorial Boileau
 • Núm. de pàgines: 160
 • Mesura: 31,00 x 23,00 cm
 • ISBN: 978-84-8020-921-2
 • ISMN: 979-0-3503-0889-5
 • Disponible en digital: No
 • Disponible en lloguer: No

Llibre + CD
El present llibre és culminació i complement metodològic de "El Llenguatge de l'Harmonia". Té com a únic objectiu assenyalar el camí per a la correcta aplicació dels continguts explicats en ell i amb això arribar a més altes cotes de coneixement. Es divideix en sis apartats, que es corresponen amb els capítols:

 • I Introducció
 • II Els orígens / Harmonia Tradicional
 • III Harmonia de Jazz
 • IV Harmonia Modal
 • V Harmonia de Color
 • VI Harmonia Extratonal de "El Llenguatge de l'Harmonia"

Els apartats segon i tercer segueixen la metodologia habitual consolidada per la tradició. Per tant, els exercicis corresponents a Harmonia Tradicional es basen principalment en la realització de corals i els de Harmonia de Jazz a la realització i anàlisi de xifrats. No obstant això, els tres apartats següents, molt especialment els d'Harmonia Modal i Harmonia de Color, proposen una metodologia nova causa de la inexistència de llibres d'exercicis o tractats d'harmonia similars fins a la data. Això ha suposat un esforç suplementari en realitzar el present llibre, ja que tota metodologia de nou encuny implica endinsar-se en el desconegut i, amb això, assumir riscos. Nous temps i noves tècniques precisen de noves eines i no he volgut evitar recórrer a elles.

Per finalitzar cada un dels apartats he cregut oportú afegir alguns exercicis, més en la línia de la composició que de la tècnica harmònica estricta. La seva finalitat és apropar l'alumne a la realitat de l'ús harmònic. Generalment els exercicis d'harmonia són excessivament tècnics i sovint s'allunyen de la creació musical, que hauria de ser el seu veritable objectiu. Els exercicis proposats aquí pretenen acostar l'alumne a concepcions més estilístiques i l'animen a fer servir amb llibertat determinades tècniques harmòniques per seguir l'objectiu desitjat.

El llibre es complementa amb un CD que inclou els exemples esmentats, procedents del llibre "El llenguatge de l'harmonia". Desitjo que la realització dels següents exercicis resulti el més agradable possible. S'han d'abordar sense cap pressa i sí amb molta curiositat, ja que és així com gaudirem del procés, sens dubte la millor de les formes d'adquirir coneixement.

Lluís Vergés

I Introducción Ejercicios de mecanismo II Los orígenes/Armonía Tradicional Ejercicios de mecanismo Ejercicios de creación III Armonía de Jazz Ejercicios de mecanismo Ejercicios de creación IV Armonía Modal Ejercicios de mecanismo Ejercicios de creación V Armonía de Color Ejercicios de mecanismo Ejercicios de creación VI Armonía Extratonal de "El Lenguaje de la Armonía" Ejercicios de mecanismo Ejercicios de creación VII Anexo (posibles soluciones) Conclusión Índice de los tracks del CD

Kit Digital