Boileau music · Les càrregues. 1 d'octubre - Jordi Cervelló